Premie.nl

03 april 2007 | Services

Voogd&Voogd verzekeringen heeft een nieuwe online vergelijkingsdienst gelanceerd genaamd ‘Premie.nl’. Op bijbehorende site kunnen consumenten niet alleen voorwaarden en premies vergelijken, maar ook de tussenpersonen die de polis aanbieden. 360 tussenpersonen hebben zich reeds aangemeld op Premie.nl. Voor de lancering van de dienst is gekozen voor de AutoRAI, maar om deze ook online kracht bij te zetten heeft Premie.nl hiernaast een virale web-bel-actie ingestart. Een opvallende keuze van een relatief klein merk, waaruit naast een voorbeeld van voortvarendheid van kleine organisaties ook blijkt hoezeer interactieve virals inmiddels gemeengoed zijn geworden.