Volvo – De nieuwe HR-manager

22 januari 2018 | Durables

Volvo België is op zoek naar nieuw technisch talent. Omdat dat schaars is, moet je iets bedenken om de aandacht te trekken. Een van je auto’s ombouwen tot een HR-manager die een sollicitatiegesprek kan voeren bijvoorbeeld. Door middel van zijn eigen technische snufjes en artificial intelligence kan dit Volvo-model anticiperen op wat de kandidaat zegt en kan hij ook gezichtsexpressies analyseren om kennis, motivatie en sociale vaardigheden te herkennen. Naast een innovatieve manier van recruiting is de campagne een krachtig instrument om de technische kwaliteiten van Volvo’s te benadrukken.